RSS

13B- בעל הבית החדש / Fear Has a New Address תרגום מובנה לצפייה ישרה


בימי חיינו, מקור המידע הגדול ביותר הוא הטלוויזיה. הדבר כה נכון, שהיא כבר לא משמשת כסתם מכשיר חשמל, אלא ככח החינוך במשפחה. קל לזהות מי שולט בשלט בבית. מה קורה כאשר הטלוויזיה מבינה שהיא בעלת הכח בבית ומחליטה לקחת שליטה? מה קורה כשבמקום להראות לנו עובדות, הטלוויזיה גורמת לנו לראות מה שהיא רוצה?
חלק-2

  • Digg
  • Del.icio.us
  • StumbleUpon
  • Reddit
  • RSS

0 תגובות:

הוסף רשומת תגובה

כניסות לאתר

facebook